Hauptversammlung
Am Irichte
Das chunt guet
Mir si parat
Dessert
Buffet
Mmmmm
Aui zfride
chli si
u prichte mitenang